پینر

مهم‌ترین عامل رشد ما، کنار هم بودن و از هم آموختن است.

معرفی شرکت

ما در پینر با دانش و خلاقیتمان در مسیر پیشرفت قدم برمی‌داریم، با صمیمیت و همدلی به دنبال ایجاد یک فضای کاری مطلوب برای یکدیگر هستیم و ایمان داریم که با هم می‌توانیم به داشتن آینده‌ای بهتر کمک کنیم. در پینر، با صمیمیت و همدلی به دنبال ایجاد یک فضای کاری مطلوب برای یکدیگر هستیم و ایمان داریم که با هم می‌توانیم به داشتن آینده‌ای بهتر کمک کنیم. شما هم می‌توانید با قابلیت‌ها و مهارت‌هایتان در این مسیر همراهمان باشید.

به ما بپیوندید

فرصت های شغلی فعلی

در حال حاضر استخدامی وجود ندارد

در حال حاضر استخدامی وجود ندارد

در حال حاضر استخدامی وجود ندارد